Условия за сключване на партньорско споразумение по програма СМАРТ+

I. Предмет

 1. Настоящите правила и условия уреждат и регулират взаимоотношенията между интернет сайта Luga.bg, наричан за по-кратко ДОСТАВЧИК, и собствениците на други интернет сайтове или търговски обекти, наричани за по-кратко СЪТРУДНИЦИ, които желаят да осъществяват продажби в България на продуктите, предлагани в Luga.bg, без реално самите продукти да са физически налични на склад при тях. Програмата за сътрудничество на Luga.bg се нарича СМАРТ+ , като в настоящите общи условия ще се нарича още ПРОГРАМАТА.
 2. ПРОГРАМАТА предоставя възможност на бъдещите сътрудници да реализират парични приходи, като получават премия за всеки продаден на крайния клиент продукт, поръчан през сайта Luga.bg на адрес www.luga.bg/shop, освен за продуктите в категория “Поръчки на едро”. За продуктите от категория “Поръчки на едро” не се изплащат премии.
 3. Сътрудникът предлага продуктите на Доставчика доброволно, включвайки се в програма СМАРТ+ .
 4. ПРОГРАМАТА работи по два начина, които са наречени подпрограма РЕФЕРАЛ и подпрограма СМАРТ. Двете подпрограми предоставят два различни начина за генериране на приход от Сътрудника, който може да избере да работи и по двата едновременно или само по единия.
 5. Подпрограма РЕФЕРАЛ. Сътрудникът поставя референтна връзка или банер в своята платформа за онлайн търговия или интернет сайт, препращащ потенциални клиенти към произволна страница от основния ни сайт www.luga.bg . Възможно е клиентът да бъде препратен и на страницата на конкретен продукт или друга страница от сайта. Ако в рамките на 3 календарни дни от посещението чрез референтна връзка клиентът направи успешна поръчка на продукт, то на сътрудникът бива изплатена премия в размер на 10% от стойността на поръчката без да се включва сумата за доставка. Референтната връзка съдържа в себе си специален маркер, който съдържа идентификационния номер на сътрудника. Референтните връзки се генерират от контролното табло на ПРОГРАМАТА на адрес https://www.luga.bg/traders/програма-за-сътрудничество/?tab=urls
 6. Подпрограма СМАРТ. Форма на триъгълна логистика или т.н. дроп шипинг. Сътрудникът по свое желание добавя продуктите ни в своята платформа за електронна търговия или ги предлага в свои търговски обекти или където другаде прецени. Важно! Продуктите по програма СМАРТ+ се педлагат на същите цени като в основния сайт Luga.bg. Считано от 11.11.2020 г. е преустановена възможността да се предлагат продуктите по тази програма на цени, различни от официалните в основния ни сайт Luga.bg. В момента, в който клиент пожелае да закупи продукт/и, Сътрудникът прави поръчка в основния ни сайт www.luga.bg/shop/ през своя профил в страницата ни, като при финализиране на поръчката въвежда данните на своя клиент за доставка (имена, мобилен телефон, точен адрес или офис на Еконт/Спиди.  Задължително е Сътрудникът винаги да поставя собствения си имейл адрес, на който ще получава имейлите при промяна на статуса на поръчката или друга информация при необходимост. След поставяне на поръчката, Доставчикът подготвя пратката с поръчаните продукти на клиента, като последния ги заплаща директно на куриера. При успешна доставка на сътрудника бива изплатена премия в размер на 20% от стойността на поръчката, без да се включва сумата за доставка. Задължително е преди да направи поръчката, Сътрудникът да се е логнал/верифицирал в сайта чрез своето потребителско име и парола, за да бъде отчетена премията. Поръчки по програмата се приемат само за доставки в България.
 7. Премията представлява процент от крайната обща стойност на покупките, реализирани през основния сайт на Luga.bg, без да се включва цената за доставка и допълнителни такси ако има такива.
 8. При неуспешна доставка, без Доставчика да има вина за това (например клиент се откаже от поръчката си без причината за това да е в Доставчика), разноските за връщане на пратката обратно се делят по равно между Сътрудника и Доставчика. Частта на Сътрудника от разходите за връщане на пратката ще бъде приспадната от бъдещи премийни плащания. Във всеки един момент, чрез проследяващия код, който е получил на имейл, Сътрудника може да следи статуса на пратката и дали клиентът я е приел или не. Общ ангажимент на Сътрудника и Доставчика е да проследяват поръчките да бъдат приемани от крайните клиенти веднага след получаването им в офис на куриера или на адрес на клиента. Във всеки един момент Сътрудника може да получи информация за статуса на поръчките си през личния си профил в основния сайт на адрес https://www.luga.bg/my-account/orders/ и в афилиейт профила си на адрес https://www.luga.bg/traders/програма-за-сътрудничество
 9. Основнен сайт се нарича интернет страницата, находяща се на адрес www.luga.bg/shop. Търговска зона се нарича интернет страницата, находяща се на адрес www.luga.bg/traders/magazin. Поръчките на продукти през търговската зона, както и на тези в основния сайт, класифицирани в категория “Поръчки на едро”, не са предмет на настоящата програма и не се изплащат премии за тях.
 10. Приемайки настоящите правила и условия бъдещите сътрудници имат право да копират и ползват всяка налична в Luga.bg информация, включително снимки, като ги използват за представяне и рекламиране на продуктите, предлагани в основния сайт на Luga.bg, пред клиентите на своите интернет сайтове и други търговски обекти. Ако няма валидно дадено съгласие за приемане и спазване на настоящите правила и условия, собствениците на сайтове не могат да получат достъп, както и не могат да се ползват от правата, които им дава Програмата за сътрудничество на Luga.bg.
 11. Натискайки бутона за включване, Вие потвърждавате, че сте съгласни с настоящите правила и условия и желате да се включите в програмата.
 12. С всяка нова поръчка през основния сайт, за която се изплаща премия, Сътрудника автоматично се съгласява с актуалните условия на програмата за сътрудничество.

II. Условия

 1. Включването в програмата се осъществява от специална секция в търговската зона на Luga.bg, находяща се на адрес https://www.luga.bg/traders/програма-за-сътрудничество/, през която бъдещите сътрудници имат възможност да се регистрират като такива. За да се включат в програмата, бъдещите сътрудници трябва да приемат и да са съгласни с настоящите правила и условия.
 2. Всеки собственик на интернет сайт или друг търговски обект, който иска да е сътрудник по гореописаната програма с Luga.bg, трябва да притежава и предостави поне едно от двете:
  • банкова сметка в българска банка, по-която ще се изплащат дължимите премии от страна на Доставчика.
  • регистрация в интернет платежната система ePay.bg със съответното ниво на достъп, даваща възможност да получава парични преводи. Системата на ePay.bg ще бъде използвана за заплащане на дължимите премии от страна на Доставчика. При регистрация бъдещият сътрудник трябва да впише своя клиентски идентификационен номер (КИН) от ePay.bg, мобилен телефон и имейл. КИН ще бъде използван за превеждане на дъжимите премии от страна на доставчика. Таксите за превод (ако има такива) са за сметка на Доставчика.
 3. Сътрудникът избира по-кой от предоставените начини в предходната точка да му бъдат изплащани премиите.
 4. Доставчикът не носи отговорност за предоставена невалидна/грешна банкова сметка или невалиден/грешен КИН от страна на сътрудника, в следствие на което премията е преведена на друг клиент.

III. Права, задължения и отговорности

 1. Доставчикът се задължава да заплаща на сътрудника полагаемите му се премии до 5-тия работен ден на месеца, следващ този на реализираната продажба. За реализирана продажба се счита доставен и заплатен от крайния клиент продукт. Доставката на продуктите се осъществява с наложен платеж чрез куриерска фирма Еконт, Спиди или друга.
 2. Сътрудникът трябва да се е включил в ПРОГРАМАТА, попълвайки задължителните за целта данни и натискайки бутон “Включване”, за да участва в нея и да получава премии след успешни продажби.
 3. Доставчикът се задължава да подържа атрактивен маркетингов вид на предлаганите продукти, както и да осигурява изчерпателна информация и снимков материал.
 4. Включването в програмата е абсолютно доброволно от страна на бъдещите сътрудници и в тяхно право е да се откажат във всеки един момент от нея без предизвестие и без да дължат каквото и да е било обезщетение на доставчика.
 5. При отказ на сътрудник от програмата, същия не може да се включи отново в период от 30 календарни дни след напускането й.
 6. Доставчикът може във всеки един момент без предупреждение да отмени регистрацията на сътрудник, който извършва действия, противоречащи на настоящите правила и условия или при съмнение за злоупотреба или друго действие, накърняващо репутацията и интересите на доставчика.
 7. При прекратена регистрация сътрудника получава в посочения в точка III.1 срок  неплатените си премиите за реализирани продажби.
 8. Сътрудникът е длъжен да предлага продуктите на Доставчика на СЪЩИТЕ ЦЕНИ, на които продуктите се предлагат в Luga.bg, включително да се спазват отстъпките за количества или безплатна доставка ако има такива и са приложими за конкретната поръчка.
 9. Доставчикът осигурява RSS хранилка на адрес https://www.luga.bg/shop/feed/, чрез която сътрудникът би могъл навременно да се информира за цените или други актуализации на продуктите, предлагани от Доставчика.
 10. В случай че сутрудникът желае да даде допълнителни указания за доставката или друго, то при поръчка на продуктите в основния сайт на Luga.bg подробно записва това в поле „Бележки към поръчката“.
 11. Продуктите, предлагани в Търговската зона на адрес www.luga.bg/traders/magazin , както и тези в основния сайт, класифицирани в категория “Поръчки на едро”, не могат да бъдат предлагани по условията на програма СМАРТ+, освен ако двете страни не са се споразумяли друго.

IV. Използване на съдържанието на сайта

 1. Авторските права и всички други права на интелектуална собственост в материали, съдържащи се на адрес Luga.bg и всички подстраници и сайтове, заедно с неговия дизайн, изображения и сорс код, принадлежат на Доставчика и са под закрилата на действащото в областта на интелектуалната собственост национално и международно законодателство.
 2. Всеки Сътрудник има потребителско име и парола, избрани от него при регистрация в търговската зона на Luga.bg, находяща се на адрес www.luga.bg/traders/, които го идентифицират като Сътрудник, както в основния сайт на Luga.bg, така и в търговската зона на Luga.bg.
 3. Всеки Сътрудник е длъжен да пази потребителското си име и парола в тайна.
 4. Сътрудникът носи отговорност за действията на трети лица, на които е предоставил достъп или е дал разрешение да ползват потребителското му име и парола. Във тази връзка Доставчикът презумира, че всяка активност в Luga.bg, извършена чрез потребителският профил на Сътрудника, е резултат на неговите действия и той носи отговорност за тях.

В сила от 11.11.2020г.