Дезинфектант за повърхности ANCHIALO, 5 литра, 70% етилов спирт

55.00 лв.

АНХИАЛО
ДЕЗИНФЕКЦИРАЩ ПРЕПАРАТ ЗА ПОВЪРХНОСТИ ANCHIALO СЪС 70% ЕТИЛОВ СПИРТ

Готов за употреба дезинфекциращ препарат – биоцид със 70% етилов спирт* за почистване, хигиенизиране, ароматизиране и дезинфекция на всякакви повърхности. Това е висок клас течен детергент, особено подходящ за дома, офиса, хотелски стаи, автомобили и други помещения с производствено или търговско предназначение. Съдържа приятна плодова парфюмна композиция, която оставя усещане за свежест и чистота в помещението. Биоцидът е ефективен срещу COVID – 19. 

*Етиловият спирт /етанол/ е ефикасно дезинфекциращо средство. Унищожава вируси, бактерии и микроби.

Активно вещество: Етилов алкохол, CAS № 64-17-5, ЕС № 200-578-6, 70,0 g/100 g
Състав /INCI/:
Alcohol Denat., Aqua, Pаrfum, CI 42090, D-Limonene

Разрешение за предоставяне на пазара на група биоциди от Министерство на Здравеопазването: 2812-1/12.06.2020
Главна група 1 – Дезинфектанти.
Продуктов тип 2 – Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни.
Продуктов тип 4 – Област на употреба, свързана с храни и фуражи.
Категория на потребителите: Професионална и масова.

Разфасовка: 5 литра

Описание

Препарат за почистване и дезинфекция на повърхности ANCHIALO / Sanitizer for cleaning and desinfection of surfaces ANCHIALO

Биоцидът е дезинфектант с бактерицидно, фунгицидно (Candida albicans) и ограничено вирусоцидно (вируси с обвивка) действие, като областта на приложение е дезинфекция на малки по площ, алкохолоустойчиви и непорьозни повърхности вкл. такива които влизат в контакт с храни, в здравни и лечебни заведения, обекти за производство и търговия с храни, козметична и фармацевтична индустрия, обекти с обществено предназначение, ветеринарна практика и в бита.

Продуктът е разработен на спиртна основа с високо съдържание на етилов спирт* / над 70 % /. За почистване, ароматизиране, хигиенизиране и дезинфекция на всички твърди повърхности – под, бюра, маси, офис техника и др. Не оставя следи по третираните повърхности. Не се налага изплакване след обработка. Биоцидът е ефективен срещу COVID – 19. 

*Етиловият спирт /етанол/ е ефикасно дезинфекциращо средство. Унищожава вируси, бактерии и микроби.

Начин на употреба: Биоцидът е готов за употреба. Напръсква се повърхността, до пълното й намокряне. Изчаква се 60 секунди време на въздействие, а при предварително изсъхване биоцида се нанася повторно. След това се изчаква повърхността да изсъхне. Не е необходимо изплакване с вода, а само проветряване на помещението за 30 минути. При дезинфекция на електро и запалителни уреди те да се изключат преди дезинфекцията! Да се пази от достъп на деца!

Препоръки за безопасност: Да се съхранява извън обсега на деца. Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. Използвайте електрическо/проветряващо/осветително оборудване, обезопасено срещу експлозия. Съдът да се съхранява плътно затворен. ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Да се съхранява под ключ. Да се съхранява на добре проветриво място. Да се държи на хладно. Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.

Начин на съхранение: Да се съхранява на сухо и хладно място при температура от 5 до 25°С в плътно затворена опаковка, далеч от огън и пряка слънчева светлина.

Състав: Денатуриран етанол 70%, дестилирана вода, парфюмна композиция, багрило.

Съставки по INCI: Alcohol Denat., Aqua, Pаrfum, CI 42090, D-Limonene

Активно вещество: Етилов алкохол, CAS № 64-17-5, ЕС № 200-578-6, 70,0 g/100 g

Разрешение за предоставяне на пазара на група биоциди от Министерство на Здравеопазването: 2812-1/12.06.2020
Главна група 1 – Дезинфектанти.
Продуктов тип 2 – Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни.
Продуктов тип 4 – Област на употреба, свързана с храни и фуражи.
Категория на потребителите: Професионална и масова.

UFI код: 0300-80YF-S00P-GYW9

Фирма – производител: “АЗИМУТ – 6000” ЕООД, гр.Поморие

Допълнителна информация

Тегло4.8 кг
Размери15 × 20 × 25 см

Споделете отзивите си!

Кажете ни какво мислите...

Какво казват другите

Все още няма отзиви за продукта. Бъдете първи...

×

Влизане

Регистриране

Предоставените от Вас данни ще бъдат използвани за администриране на достъпа до Вашия акаунт. Може да се запознаете с нашата политика на поверителност.

Continue as a Guest

Нямате профил? Регистрирай се